Om

Nick Appelqvist

Parkour tränare

 

 

Parkour för mig handlar om frihet,

om att kunna ta sig fram

oavsett hinder,

fullständig kroppskontroll

och att göra världen

till en lekplats!